de Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders (BVBK).

Voor de belangen van consumenten en ondernemers
Op deze site treft u alle informatie aan over wat de BVBK voor u als consument en/of aangesloten inspectie bureau kan betekenen. De BVBK is de branchevereniging voor bouwtechnische keuringen & keurders. De BVBK bewaakt de kwaliteit, faciliteert de aangesloten bureaus en vertegenwoordigen en bewaken de belangen van u als consument.

De BVBK zet zich op non-profit basis in voor een steeds verdere professionalisering en verbetering van de branche van bouwkundige inspectiebureaus & bouwkundige keurders om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.