Algemene informatie BVBK en inschrijven?

De Branchevereniging van Bouwkundige Keurders
De BVBK zet zich in voor professionalisering van de branche van bouwkundige inspectiebureaus en -adviseurs, om gezamenlijke initiatieven te ontplooien en om de branche een gezamenlijke stem te geven. De BVBK ziet zichzelf als de neutrale verzamelplek voor de branche en haar aangesloten leden. Met het bundelen van de krachten van de leden wordt de brancheorganisatie sterker, en maakt dat de branche meer en beter gehoord wordt. De leden staan centraal bij de branche, daarnaast zijn leden individueel wellicht actief in overlegplatformen, commissies en projectgroepen die op hun beurt het bestuur en de branche van advies kunnen voorzien.

Kennis & Toegevoegde waarde
De BVBK wil als branchevereniging een verzamelbaak zijn voor informatie uit de branche. Door regelmatig ledenbijeenkomsten te organiseren wordt deze informatie gedeeld. Daar waar nodig en relevant kan uiteraard op ieder moment een nieuwsbrief uitgaan om u te informeren. Zo trachten wij u op de hoogte te houden van de laatste branche gerelateerde regelgeving en kennis.

Consumenten of bedrijven hebben wel eens twijfels voordat er zaken gedaan wordt met bijvoorbeeld een kleine ondernemer of ZZP-er. Als u aangesloten bent bij een branchevereniging kan dit veranderen. Met een lidmaatschap toont u aan dat u uw werk serieus. Ook geeft een lidmaatschap aan BVBK een status en vertrouwen.

Leden.
Bent u werkzaam in deze branche en bent u met het bovenstaande geïnteresseerd geraakt in een lidmaatschap bij de BVBK?  Vul dan onderstaand uw gegevens in, waarna wij verder contact met u zullen opnemen. Heeft u nog vragen of wilt u even overleg? U kunt altijd per email of telefoon contact met ons opnemen!

Toelatingseisen:

  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Algemene voorwaarden (worden beschikbaar gesteld en kunnen worden gebruikt of toegevoegd aan eigen AV)
  • Toelatingsgesprek waarbij ervaring, kennis en kunde worden besproken.
  • Een eigen of via BVBK geregelde (BAV) Beroepsaansprakelijkheids verzekering.
  • Een eigen of via BVBK geregelde opname methodiek en rapportage.

Naar keuze kan gebruik worden gemaakt van:

  • Met behoud van eigen identiteit kan gebruik worden gemaakt van software* gekoppeld aan het platform www.mijnwoning.nl
  • Voor deelnemers van de Homekeur-Academy is het lidmaatschap de eerste 3 jaar gratis.

* Gebruik van deze software en het platform is niet verplicht. Indien gebruik wordt gemaakt van een eigen applicatie, rapportage of methodiek en uw opname en rapportage voldoet inhoudelijk aan de normen zoals de BVBK stelt dan wordt dat vanzelf geaccepteerd.

Onderstaand inschrijven als lid bij de BVBK

    Naam van bedrijf