Klacht of niet tevreden over een dienstverlening?

De Branchevereniging van Bouwkundige Keurders
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over een uitgevoerde bouwkundige keuring! Als eerste neemt u altijd contact op met het bouwkundige bureau welke de inspectie voor u heeft uitgevoerd. Het bouwkundige bureau heeft een eigen procedure om uw klacht in behandeling te nemen, en samen met u te komen tot een oplossing.

Bent u niet tevreden over een klacht afhandeling?
Voordat een juridische procedure eventueel wordt gestart kan de BVBK als onafhankelijke intermediair uw klacht en de afhandeling door het bouwkundige bureau beoordelen en hierover een advies uitbrengen. In voorkomende gevallen kan een comparitie van partijen worden voorgesteld.

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een klacht

  • U hebt reeds een poging gedaan om uw klacht onder de aaandacht te brengen bij de bouwkundige keurder of het bedrijf, maar bent niet tevreden over de afhandeling.
  • De inspectie is niet langer geleden uitgevoerd dan maximaal 12 maanden.
  • De Algemene voorwaarden van de leverancier zijn van toepassing.
  • U dient de klacht zo uitvoerig mogelijk te omschrijven!
  • Alle relevante stukken zoals alle communicatie, de rapportage en eventueel uw opdracht mailen naar klachten@bvbk.nl

Na ontvangst van deze informatie zullen wij middels een quickscan als eerste beoordelen of de klacht in behandeling genomen kan worden. Wij zullen u en de bouwkundige keurder (of bedrijf) daarover informeren.

  • Indien wij redenen vinden om de klacht in behandeling te nemen moet het bedrijf akkoord geven op het in behandeling nemen van de klacht en bereid zijn de kosten hiervan voor zijn rekening te nemen.
  • Indien wij onjuiste of onvoldoende informatie ontvangen zal de klacht niet in behandeling worden genomen.