BVBK Klachtenprocedure

Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders
De BVBK kan uiteindelijk optreden tussen uw klant en uw kantoor als onafhankelijke bemiddelaar. De klacht moet eerst door het bedrijf of de keurder zelf in behandeling zijn genomen, een maximale poging moet zijn ondernomen om een klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien dat niet lukt kan de klant of het BVBK lid een verzoek tot behandeling indienen bij de branchevereniging. 

Na ontvangst van alle informatie zullen wij middels een quickscan als eerste beoordelen of de klacht in behandeling genomen kan worden. Wij zullen u daarover informeren, hierna moet u akkoord gaan voordat de klacht definitief in behandeling wordt genomen. Vooraf krijgt u een kostenindicatie waarmee u ook akkoord moet gaan. 

De klacht kan alleen maar in behandeling worden genomen indien:

  • Deze is uitgevoerd in de periode van uw BVBK lidmaatschap.
  • Gebruik van algemene voorwaarden (worden beschikbaar gesteld en kunnen worden gebruikt of toegevoegd aan eigen AV)

Lees hier de informatie welke de consument te zien krijgt indien een klacht wordt aangemeld. Het email adres voor klachten aanmelding of communicatie is: klachten@bvbk.nl