BVBK Opleiding & Scholing

Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders
De BVBK zal meerdere malen per jaar dagdelen organiseren voor haar leden. Op deze dagdelen zal specifieke kennis en ervaringen worden gedeeld. Deelname ten minste eenmaal per jaar is verplicht. De kosten bedragen altijd € 65,00 excl. BTW. Door deelname kunnen de verplichte educatie punten worden gehaald voor dit onderdeel.
 
Voor wat betreft opleiding vanaf een nul niveau is er sinds 2019 een samenwerking met de Homekeur-Academy, zie de website voor meer informatie.