Contributie

De Branchevereniging van Bouwkundige Keurders
De contributie is opgebouwd uit verschillende elementen, kosten worden jaarlijks in rekening gebracht (alle bedragen excl. btw)

Vaste kosten per bedrijf per jaar:
Tot en met in elk geval 2023 zijn de kosten gereduceerd naar € 0,00. Richtlijn voor daarop volgende jaren bedraagt € 360,00.

Software en platform (alleen indien hiervan gebruik wordt gemaakt):
€ 27,50 per keuring voor het gebruik en onderhoud van complete order en opdrachten platform en inspectie software.

Op de jaarlijkse ledenvergadering krijgt u als BVBK lid financiële inzage en geeft de penningmeester een uitgebreide toelichting op de jaarrekening. Steeds op deze jaarvergadering zal de contributie voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Overschotten en tekorten worden gemuteerd aan de reserves van de vereniging waarna in overleg de jaarlijkse bijdrage of andere kosten aangepast kunnen worden.

Verzekering is alleen mogelijk indien gebruik wordt gemaakt van de ondersteunende software, gebruik van Algemene Voorwaarden en de inspecteur moet deelgenomen hebben aan de opleiding welke wordt gegeven door de Homekeur-Academy, of tenminste hetzelfde kennisniveau hebben. Voor meer informatie kunt u per email contact opnemen.